• +90(412) 456 6052

  • Bismil Diyarbakır Yolu 8.Km Bismil/DİYARBAKIR

Websitesi İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni


TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  WEBSİTESİ İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   (“Biz”, TEKBOR  LTD.ŞTİ.”) olarak sizlerin www.tekbor.com.tr  (“Websitesi”, “Websayfası”) üzerinden bizimle iletişime geçmek için doldurduğunuz iletişim formuna dair kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Bismil Diyarbakır Yolu 8.Km Bismil/DİYARBAKIR
Ticari Sicili Numarası : 14584 Bismil V.D. : 8350075025
  Kişisel verileriniz;

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

TEKBOR  LTD.ŞTİ Tarafından İşlenen Veri Türleri

Kimlik: TEKBOR  LTD.ŞTİ. ziyaretçilerinin Ad Soyad verileri iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  TEKBOR  LTD.ŞTİ’nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Ad Soyad verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan kimlik verisi yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim:  TEKBOR  LTD.ŞTİ ziyaretçilerinin Telefon Numarası ve E-posta Adreslerini iletişim formunun doldurulması ile otomatik yollarla işlemektedir. TEKBOR  LTD.ŞTİ.’nin iletişim formunu doldurmak amacı ile aldığı Telefon Numarası ve E-posta Adresi verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır. Alınan veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

işlenip işlenmediğine
işlenme amacına
yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

amacına uygun işlenmesini,
yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

                  tekbor@tekbor.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

•                “Bismil Diyarbakır Yolu 8.Km Bismil/DİYARBAKIR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Firmamız; müsterilerinin siparişlerini onların istek ve beklentilerine uygun olacak şekilde ve taahhüt edilen zamanında üretim ve teminini sağlayarak teslim etmektir.