• +90(412) 456 6052

 • Bismil Diyarbakır Yolu 8.Km Bismil/DİYARBAKIR

CCTV Kamera Sistemi KVKK Aydınlatma Metni


TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

CCTV KAMERA SİSTEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Biz”, TEKBOR LTD. ŞTİ. ”) olarak CCTV Kamera Sistemi’ne ilişkin siz çalışanlarımızı; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:  

Veri Sorumlusu: TEKBOR ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Bismil Diyarbakır Yolu 8.Km Bismil/DİYARBAKIR

•                Ticari Sicili Numarası :14584     Bismil V.D. : 8350075025 Giriş-çıkış- çalışma sistemine ilişkin işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri
Kategorisi

Kişisel Veri

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

Fiziksel Mekan Güvenliği

İş Güvenliği

Kamera Kayıtları

Ziyaretçi-

çalışan

İşyeri/ iş güvenliğinin sağlanması ve giriş çıkış ve sahanın kontrolü- ziyaretçilerin kayıt altına alınması

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca ana gayrimenkulün korunması ve

İş Güvenliği 6331 sayılı kanun gereği sahanın izlenmesi.

Kamera Kayıtları’ nın işlenmesi vasıtası ile, Otomatik

 

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Giriş-çıkış sistemi vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin;

 

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

 

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 •  
 •  

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Firmamız; müsterilerinin siparişlerini onların istek ve beklentilerine uygun olacak şekilde ve taahhüt edilen zamanında üretim ve teminini sağlayarak teslim etmektir.